ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ปุ่ม PLAY เพื่อดู VDOได้น่ะครับ และดับเบิ้ลคลิกที่จอภาพเพื่อขยายจอนั้นให้ใหญ่ขึ้น..... ทุกจอดูได้อิสระทั้งภาพและเสียง

 

 VDO ทัศนะศึกษา 2003 ตอนที่ 1
VDO ทัศนะศึกษา 2003 ตอนที่ 2 VDO ทัศนะศึกษา 2003 ตอนที่ 3
VDO ทัศนะศึกษา 2003 ตอนที่ 4 VDO ทัศนะศึกษา 2003 ตอนที่ 5