ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ปุ่ม PLAY เพื่อดู VDOได้น่ะครับ และดับเบิ้ลคลิกที่จอภาพเพื่อขยายจอนั้นให้ใหญ่ขึ้น..... ทุกจอดูได้อิสระทั้งภาพและเสียง

 

                       

VDO_เรื่อง การประกอบคอมพิวเตอร์ 1 VDO_เรื่อง การประกอบคอมพิวเตอร์ 2

                       

VDO_เรื่อง การประกอบคอมพิวเตอร์ 3 VDO_เรื่อง การประกอบคอมพิวเตอร์ 4