ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

พระบรมราโชวาส คำว่า "พอเพียง" พระราชดำรัส คุณธรรม ๔ ประการ เว็บไซต์  เครือข่ายกาญจนาภิเษก

ข้อมูลด้านวิชาการ

แผนการเรียน Intel Teachฯ
การอบรม Intel Teachฯ
โครงการอบรม E-Learning
อบรม E-Learning รุ่น 1
อบรม E-Learning รุ่น 2
อบรม E-Learning รุ่น 3
โครงการสร้างสื่อมัลติมีเดีย
การอบรมสร้างสื่อมัลติมีเดีย
VDO ทัศนะศึกษานอกสถานที่
VDO การประกอบคอมฯ 1
VDO การประกอบคอมฯ 2

ปวช.เทียบโอน พระเณร

ความเป็นมา

รูปแบบการเรียน
ตารางเทียบโอนวิชาสามัญ
แนวทางการเทียบโอน

e-Book ท่านสามารถเลือกคลิกในส่วนที่ต้องการศึกษาข้อมูลได้

 

http://iau.vec.go.th [ตสน.]

www.vec.go.th [สอศ.]www.boga.go.th [สอ.]www.bpcd.net [สสอ.]http://bsq.vec.go.th [สมอ.]

http://bme.vec.go.th [สตอ.]

ครูได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นมาเพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งผู้เรียนหรือผู้สนใจจะต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อนจากนั้นครูจะพิจารณายืนยันให้เป็นสมาชิกเมื่อครูยืนยัน การเป็นสมาชิกแล้วก็สามารถเข้าเรียนได้อย่างสมบูรณ์ 

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

e-Learning มัธยมศึกษา

e-Learning เพื่อพัฒนาอาชีพ

บทเรียนออนไลน์อาชีวศึกษา

คลิกเพื่อเข้าสู่ การเรียนระบบออนไลน์[E-learning Online] และสมัครสมาชิก

คลิกเลยครับ
ประวัติการทำงาน
 

หนึ่งวิทยาลัยหนึ่งนวัตกรรม

โดย ครูวรพจน์ ธราวรรณ  วิทยาลัยเทคนิคน่าน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สถิติจำนวนผู้เข้าชม

E:Mail  vorapot.thrawan@gmail.com      Web: http://www.vorapot.com

Counters