Skip จะเป็นคนเก่งได้ >>>>> >>>ต้องเป็นคนดีก่อน

จะเป็นคนเก่งได้ >>>>> >>>ต้องเป็นคนดีก่อน

คุณธรรมนำวิชาชีพ

คลิกหน้าหลัก

Skip หน้าหลักSkip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี
Skip ก้าวต่อไปเพื่ออนาคตที่ดี

ก้าวต่อไปเพื่ออนาคตที่ดี

ก้าวต่อไปเพื่ออนาคตที่ดี
Skip ชอบ

ชอบ

Skip Link Web ที่น่าสนใจ

Link Web ที่น่าสนใจ

ตรวจสอบความไวระบบ
เว็บพระพุทธศาสนา
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
www.thaitambon.com
ตรวจผลลอตเตอรี่
ดูดวง ดวงทำนายฝัน
ดู TV ออนไลน์
ดู TV ย้อนหลัง
คอมพิวเตอร์-อุปกรณ์
Advice Computer
AppServNetwork
สอนทำเว็บด้วย HTML
www.thaiware.com
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Skip ประเภทของรายวิชา

elearning ครูวรพจน์ ธราวรรณ

บทเรียนชีวิต

ทำตามจุดหมายที่ตั้งไว้ ให้ดีที่สุด บทเรียนที่สูงสุด คือบทเรียนชีวิต บางครั้งชีวิตต้องลองผิดลองถูก คนเราถึงแม้คิดว่าไปไกลแค่ไหน แต่ความจริงมันก็ไม่ไกล บางเรื่องอาจพึ่งจะเริ่มต้น บางเรื่องอาจจะจบไป แต่ชีวิตเราถึงแม้จะจบ แต่มันก็บจบไม่บริบูรณ์ พยายามทำดีที่สุด ถูกต้องที่สุด เรารู้ดีว่ายังไง ชีวิตต้องมีจุดหมาย แต่การที่จะไปถึงจุดหมาย
ต้องพึ่งตัวเองให้มากที่สุดถึงจะยั่งยืน
ทำมาจาก 2 มือ จากสมอง ดีที่สุด ครูอยากให้ชีวิตของทุกคน สดใส ประสบผลที่ดี การแก้ไขการปรับปรุง ถ้ารู้แล้วว่าควรแก้ควรปรับปรุง ต้องรีบทำทันที่อย่ารีรอ สิ่งที่ทุกคนหรือเราต้องการนั้นอย่าคิดว่าเป็นทรัพย์สินเงินทองเพียงอย่างเดียว มันไม่ใช่ 100 % แต่คือการเข้าใจตัวเอง รู้จักตัวเอง และทำให้คนรอบข้างมีความสุข ชีวิตมันเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อน บางคนใช้เวลาทั้งชีวิตเรียนรู้ตัวเองก็ยังไม่เข้าใจ ฉะนั้นเราใช้เวลาที่เหลืออยู่เรียนรู้ตัวเองให้มากที่สุดแล้วเราจะพบกับความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่ใจ อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง ที่สมควร ที่เหมาะสม อย่าหลงทาง ถ้าหลงทางเราก็สามารถ กลับมาเดินให้ถูกทางได้ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่

ประเภทของรายวิชา

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 โครงการ รหัสวิชา 3901-8501
 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบตัิการ รหัส 3901-2101บทคัดย่อ
 วิชาโปรแกรมประมวลผลคำ รหัสวิชา 2901-2001บทคัดย่อ
 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัส 2901-1006
 โปรแกรมยูทิลิตี้ รหัสวิชา 2128-2007บทคัดย่อ
 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ รหัสวิชา 2001-2001 บทคัดย่อ
 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น รหัสวิชา 2901-1001บทคัดย่อ
 การใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป (3900-0001)บทคัดย่อ
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัส 3001-2001 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 เครื่อข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รหัส 2901-1007บทคัดย่อ
 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ (Database System and Design) รหัสวิชา 3901-1003
 ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย (Network Operating Systems for Server) รหัส 3901-2004
 เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว รหัส 2901-2120
 งานบริการคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย รหัสวิชา 3128-2314
 ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รหัสวิชา 2901-2010บทคัดย่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
  ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ รหัสวิชา 2001 – 1001บทคัดย่อ
 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2105-2110
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ รหัส 2128-2001
 พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3128-0007บทคัดย่อ
 กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ รหัสวิชา 3001-1002บทคัดย่อ
 การป้องกันการทุจริตสำหรับนักเรียน นักศึกษาบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 พื้นฐานเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ รหัส 2128-2012 บทคัดย่อ
 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Basic Computer Networking) 3009-0009รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย รหัสวิชา 2901-2132บทคัดย่อ
 พื้นฐานการใช้งานระบบฐานข้อมูลบนเครือข่าย รหัส 2128-2115บทคัดย่อ
 กฏหมายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัส 2901-2101
 การจัดการและดูแลระบบเครือข่าย รหัสวิชา 3128-2306บทคัดย่อ
 ระบบปฏิบัติการ (Operating System) รหัสวิชา 3128-2001บทคัดย่อ
 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3128-2003บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3105-2010บทคัดย่อ
 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3105-9004บทคัดย่อ
 การใช้งานระบบปฏิบัติการ รหัสวิชา 2128-2002บทคัดย่อ
 เครื่องเสียง รหัสวิชา 2105-2008บทคัดย่อ
 โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating System) รหัสวิชา 2104-2516บทคัดย่อ
 คอมพิวเตอร์เครือข่าย(Computer Networks) รหัสวิชา 2104_2513บทคัดย่อ
 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง รหัสวิชา 3105-2001รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การออกแบบและพัฒนาเว็บ (Web Design and Development) รหัสวิชา 3128-2016 บทคัดย่อ
 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Circuits) รหัสวิชา 2104-2206รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(Electrical and Electronic Instruments) รหัสวิชา 2104-2204บทคัดย่อ
 วิชาเครื่องรับโทรทัศน์ รหัส 2104-2211บทคัดย่อ
 งานบริการคอมพิวเตอร์ (Computer Services) 2104-5001บทคัดย่อ
 ไมโครโพรเซสเซอร์ (Microprocessor) รหัส 2104-2215บทคัดย่อ
 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ รหัส 2001–0001บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รหัส 2104-2205บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
สอนการใช้งาน Moodle 
 ທ່ອງທຽວແຂວງອູດມໄໍบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 แสงเชรร ปันยาสิด


Skip เข้าสู่ระบบSkip ส่งข้อความถึงครู(Admin)

ส่งข้อความถึงครู(Admin)

ส่งข้อความถึงครู(Admin)
Skip เวลาภายในเครื่อง

เวลาภายในเครื่อง

Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28    
Skip ราคาน้ำมันวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้

Skip การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2002

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2002

Skip กิจกรรมล่าสุด

กิจกรรมล่าสุด

กิจกรรม ตั้งแต่ อังคาร, 11 ธันวาคม 2018, 07:01PM

ไม่มีอะไรใหม่นับตั้งแต่คุณล็อกอินครั้งสุดท้าย

Skip กิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้น

กิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้น

ไม่มีกิจกรรมที่กำลังจะเริ่ม