วิชางานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 2100-1004 #Update#
(งานฝึกฝีมือ)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

ศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ การบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องกลเบื้องต้น ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน งานวัดและตรวจสอบ งานร่างแบบ งานตัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับคมตัดงานเกลียว งานประกอบ

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้