การใช้งานระบบปฏิบัติการ รหัสวิชา 2128-2002
(2128-2002)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หน้าที่และหลักการทำงานของระบบปฏิบัติการ การใช้งานระบบปฏิบัติการ การปรับแต่งระบบ การจัดการเกี่ยวกับแฟ้ม การใช้โปรแกรมยูทิลิตี่ การรักษาความปลอดภัยของระบบบน Platform ต่าง ๆ